Witamy na stronie Fundacji Rzecznik Praw Dzieci

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci działa w obronie praw dzieci oraz reprezentuje dzieci i ich rodziców w sądach, postępowaniach i na forum publicznym.

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci należy do Federacji Organizacji Ochrony Praw Dzieci i Rodziców (FOOPDiR)

Jesteśmy PEŁNOMOCNIKIEM PROCESOWYM. Przystępujemy do spraw ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci, o powierzenie władzy rodzicielskiej, o kontakty, o alimenty, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, o realizację obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka i przeciwdziałamy dyskryminacji broniąc praw małoletnich dzieci i ich rodziców. Ponadto jesteśmy stroną w postępowaniach karnych, tam gdzie naruszane są prawa i swobody obywatelskie. Jesteśmy aktywną stroną postępowania i uczestniczymy w rozprawach; jesteśmy obecni na rozprawie, wypowiadamy się, składamy wnioski dowodowe, pisma procesowe, opinie prawne i psychologiczne oraz ekspertyzy i badania naukowe. Skarżymy niekorzystne orzeczenia i wyroki.

Tam gdzie zachodzi uzasadniona potrzeba to wytaczamy powództwa o rozwód, separację, zmniejszenie lub zwiększenie alimentów i przystępujemy do toczących się już postępowań.

Pracują dla nas wybitni specjaliści prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem na salach sądowych, najlepsi psychologowie kliniczni, pedagodzy, profesorowie prawa i doktorzy nauk prawnych praktykujący jako adwokaci i radcowie prawni. Nasze kręgi zasilają specjaliści od Konwencji Haskiej, znawcy prawa międzynarodowego.

Eksperci Fundacji Rzecznik Praw Dzieci są jak prawnicy z Filadelfii

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:

tel. +48 664 972 739

e-mail: kontakt@rzecznikprawdzieci.pl