Fundacja Rzecznik Praw Dzieci
ul. A. Grottgera 10 lok. 3a
20-400 Lublin

Oddział/ Warszawa

Oddział/Wrocław

Oddział/Katowice

Oddział/Trójmiasto

Oddział/Wrocław

Tel. +48 664 972 739

e-mail: kontakt@rzecznikprawdzieci.pl

Zarząd Fundacji Rzecznik Praw Dzieci

mgr Daniel Wojciech Bąk

Prezes Zarządu

mgr Monika Smutek

Wiceprezes Zarządu

mgr Tomasz Nowak jr.

Wolontariusz, moderator

Współpracownicy i wolontariusze:

Magda, Krzysztof, Marek, Marcin, Małgorzata, Grzegorz, Jacek, Paweł, Łukasz, Aldona

email: kontakt@rzecznikprawdzieci.pl 

email: alimenty@rzecznikprawdzieci.pl

Oddział Poznań: poznan@rzecznikprawdzieci.pl

Oddział Warszawa: warszawa@rzecznikprawdzieci.pl

Odział Gdańsk: gdansk@rzecznikprawdzieci.pl

Odział Rzeszów: rzeszow@rzecznikprawdzieci.pl

Odział Lublin: lublin@rzecznikprawdzieci.pl

Odział Szczecin: szczecin@rzecznikprawdzieci.pl

Oddział Wrocław: wroclaw@rzecznikprawdzieci.pl

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci z siedzibą przy ul. A. Grottgera 10 lok. 3A 20-029 Lublin jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000661251.

REGON: 366453554

NIP: 9462666790

KRS: 0000661251

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci należy do Federacji Organizacji Ochrony Praw Dzieci i Rodziców (FOOPDiR) zrzeszających kilka organiacji w całej Polsce.

Wesprzyj działania Fundacji Rzecznik Praw Dzieci, pomóż konkretnym małoletnim dzieciom mieć obydwoje rodziców, pomóż walczyć o prawa dzieci do obydwojga rodziców i o przeciwdziałanie dyskryminacji, a także o upowszechnnianie ochrony wolności i swobód obywatelskich.

Nr konta Fundacji Rzecznik Praw Dzieci:

mBank: 72 1140 2004 0000 3502 7667 1728

Nr konta Fundacji Rzecznik Praw Dzieci dla darowizn docelowych:

mBank: 07 1140 2004 0000 3102 7954 6913