Wesprzyj działania Fundacji Rzecznik Praw Dzieci, pracę wolontariuszy oraz ekspertów i pomóż ratować dzieci przed przemocą, pomóż małoletnim dzieciom mieć obydwoje rodziców, pomóż nam codziennie walczyć o prawa dzieci do obydwojga rodziców i o przeciwdziałanie dyskryminacji, a także o upowszechnnianie ochrony wolności i swobód obywatelskich.

Aktualnie Fundacja Rzecznik Praw Dzieci realizuje następujące projekty:

RODZICE I DZIECKO! (www.rodziceidziecko.pl) to magazyn skierowany do aktywnych rodziców, którym zależy na dobru ich dziecka i jego szczęściu, poszukujących porad i efektywnych rozwiązań w parentingu, prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz psychologii i pedagogice wychowania.

RODZICE I DZIECKO! to porady prawne, prawo rodzinne i karne, tematyka rozwód i separacja, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem, alimenty i psychologia wychowywania dziecka, zdrowie, nauka oraz szkolenia dla rodziców.

Nasi czytelnicy to aktywni rodzice: samodzielne mamy, samodzielni ojcowie, pary, małżonkowie, single i planujący założyć rodzinę a także rodzice rozwodzący się lub rozstający i żyjący w rozłączeniu.

Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby go skończyć i zrealizować ten obywatelski projekt mediowy.

Możliwości wsparcia Projektu

Wpłata na konto
Wpłaty w wysokości (10 zł, 20 zł, 50, 100 zł) i więcej możesz dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy wpisując w tytule przelewu/wpłaty „Darowizna na realizację celów statutowych-rodzice i dizecko”

Wpłata na konto

Numer konta Fundacji w mBank:

72 1140 2004 0000 3502 7667 1728

Fundacja Rzecznik Praw Dzieci
ul. A. Grottgera 10 lok. 3a
20-400 Lublin

NIP: 946-266-67-90
REGON: 366453554
KRS: 0000661251

kontakt@rzecznikprawdzieci.pl

Na koniec roku sumę darowizn na rzecz Fundacji Rzecznik Praw Dzieci możesz odliczyć od podstawy opodatkowania przy pomocy formularza PIT-0 w kwocie do 10% dochodów w przypadku przedsiębiorstw i do 6% dochodów w przypadku osób fizycznych.

Dzięki wpłatom, które możecie przekazać na cele statutowe Fundacji Rzecznik Praw Dzieci pomagamy małoletnim dzieciom mieć obydwoje rodziców, przeciwdziałaniu izolacji i alienacji rodzicielskiej i wspieramy działania zapobiegające stosowaniu przemocy wobec dzieci, w szczególności interweniujemy tam, gdzie dzieci zmuszane są do życia bez rodzica, którego kochają lub gdzie dziecku dzieje się inna krzywda. Przystępujemy do postępowań jako aktywna strona; przystepujemy do spraw o kontakty i ich rozszerzenie, o alimenty i realizację obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, o władzę rodzicielską oraz do spraw rozwodowych oraz około rozwodowych i podejmujemy interwencje oraz przewidziane prawem czynności prawne.

Na pomoc Fundacji Rzecznik Praw Dzieci mogą liczyć rodzice i ich dzieci oraz opiekunowie prawni a także osoby, które czują się dyskryminowane przez nierówne traktowanie.

Wspólnie możemy zrobić naprawdę bardzo dużo dobrego dla dzieci i Was jako rodziców!

Dziękujemy za wsparcie. Liczy się każda złotówka.

Zarząd, pracownicy i wolontariusze Fundacji Rzecznik Praw Dzieci.